ჩვენ შესახებ

მარტივად ერთ სივრცეში მიიღეთ ინფორმაცია საქართველოში არსებული ონლაინ/დისტანციური სერვისების თუ პროდუქტების შესახებ.

პრევენციისთვის, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ყველა რეკომენდაცია, გავურთხილდეთ ერთმანეთს, მეტი ყურადღებით და პასუხისმგებლობით ერთად ყველაფერი დაძლევადია!